Решение динамических задач для твердых тел с упругими связями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У даній роботі запропоновано метод розв’язання динамічних задач для твердих тіл з пружними зв’язками. Проводиться тестування запропонованого метода на конкретній задачі механіки про зміщення шліфувальної бабки металообробного станка. Наводиться також обґрунтування використання саме таких підходів для розв’язання динамічних задач механіки і створення нових методів розв’язання динамічних задач механіки. Запропонований метод орієнтовано для використання ЕОМ, він є надійним та простим у реалізації.
The approach for solving dynamic problems with rigid bodies and spring linkage being proposed in this article. The testing of proposed approach at concrete mechanical application about displacement of wheelhead of metal-working machine-tool was carried out. The substantiation of using and creating such approaches for solution of dynamic problems is adduced. The approach is oriented for implementation using ECM and it is reliable and can be implemented with ease.

Опис

Ключові слова

механика, обработка деталей, металлорежущие станки, металлообрабатывающие станки, упругие связи, механика сплошных сред

Бібліографічний опис

Шамровский А. Д. Решение динамических задач для твердых тел с упругими связями / А. Д. Шамровский, М. А. Шамровский, А. С. Безнос // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 37. – С. 153-164.

Зібрання