Організація факторингових операцій в кредитних спілках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Cтаття присвячена системному вивченню проблем удосконалення фінансового забезпечення підприємств. В роботі запропоновано механізм здійснення та відображення в обліку факторингових операцій кредитною спілкою.
Article devoted to the systematic study of problems of improvement of financial security enterprises. The paper presents a mechanism for recording and factoring credit union.

Опис

Ключові слова

фінансове забезпечення підприємств, облік факторингових операцій, кредитна кооперація, кредитні спілки, економіка України

Бібліографічний опис

Гриценко О. І. Організація факторингових операцій в кредитних спілках / О. І. Гриценко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 90-95.

Зібрання