Динамический анализ структурной системы корпуса ДВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Запропоновано підхід до динамічного аналізу складної структурної системи двигуна внутрішнього згоряння. На прикладі корпусу ДВС тепловоза досліджено вплив зміни геометрії на резонансні частоти і амплітуду коливань.
It is suggested an approach to dynamic analysis of complex structural systems of internal combustion engine. Influence of the varying geometry on the resonance frequency and amplitude of oscillation is investigated for a locomotive engine body sample.

Опис

Ключові слова

крупногабаритные ДВС, вибрация ДВС, программа ANSYS, программа AutoCAD, расчетная модель корпуса, резонансная частота

Бібліографічний опис

Динамический анализ структурной системы корпуса ДВС / Л. В. Автономова [и др.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 3-8.