Електроніка: від ламп до наноструктур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

фізичні процеси, цифрова техніка, електрична енергія, напівпровідникові прилади, транзистори

Бібліографічний опис

Денищенко В. В. Електроніка: від ламп до наноструктур / В. В. Денищенко, О. В. Погорілий, Ю. І. Под'ячий // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 18-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 145-147.