Забезпечення безпеки праці та екологічного менеджменту на промислових підприємствах

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто основні цілі поліпшення умов праці та екологічного менеджменту на підприємствах. Зазначено вплив поліпшення умов праці та екологічної ситуації на економічні показники підприємства.
The main goals of improving working conditions and environmental management at enterprises are сonsidered. The impact of improving working conditions and the environmental situation on the economic indicators of the enterprise is indicated.

Опис

Ключові слова

безпека праці, екологічний менеджмент, екологічний аудит, умови праці

Бібліографічний опис

Євтушенко Н. С. Забезпечення безпеки праці та екологічного менеджменту на промислових підприємствах / Н. С. Євтушенко, Є. О. Семенов, І. О. Мезенцева // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2022, [19-21 жовтня 2022 р.] / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 244.