Деякі соціальні проблеми економічного розвитку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті досліджується сучасні проблеми економічного розвитку України, виділено напрямки досягнення позитивних змін.
In the article probed modern problems of economic development of Ukraine, directions of achievement of positive changes are selected.

Опис

Ключові слова

економіка України, економічна криза, стратегія розвитку, іноземний капітал, фінансова криза, безробіття

Бібліографічний опис

Бровко В. М. Деякі соціальні проблеми економічного розвитку України / В. М. Бровко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 57-59.

Зібрання