Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт за курсом "Експлуатація, сервіс та ремонт двигунів внутрішнього згоряння"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Запропоновані методичні вказівки до проведення лабораторних робіт, які передбачені в навчальному плані курсу «Експлуатація, сервіс та ремонт двигунів внутрішнього згоряння», мають на меті краще засвоєння студентами теоретичних положень курсу, отримання практичних навичок при виконанні окремих обслуговуючих та діагностичних операцій в процесі експлуатації ДВЗ в основному автотракторного типу. Своєчасно і кваліфіковано проведені обслуговуючі операції, діагностика елементів систем та механізмів двигунів забезпечує надійність двигунів, зменшує кількість експлуатаційних відмов, збільшує моторесурс двигуна. В представлених методичних вказівках розглядаються питання діагностування паливних систем дизелів, зокрема технічного стану форсунок з гідромеханічним приводом, паливних насосів високого тиску (ПНВТ) дизелів автотракторного типу, які і на сьогоднішній день ще знаходять застосування. Розглядаються також діагностичні операції з контролю технічного стану паливних сучасних систем з впорскуванням палива електромагнітними форсунками, відповідно інших елементів таких систем. Паливні системи автотракторних ДВЗ, їх технічний стан визначають в значній мірі економічні та екологічні показники ДВЗ. Планується в подальшому доповнити перелік практичних робіт на моторних стендах, зокрема роботами з визначення, оцінки ступеня зношення деталей циліндро -поршневої групи, механізму газорозподілу, розширивши об’єм інформації з урахуванням останніх досягнень в галузі двигунобудування, діагностики ДВЗ та гібридних енергетичних установок.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, лабораторна робота, двигуни внутрішнього згоряння, експлуатація двигунів, ремонт двигунів, сервіс двигунів

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт за курсом "Експлуатація, сервіс та ремонт двигунів внутрішнього згоряння" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: Триньов О. В., Сівих Д. Г. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2024. – 62 с.