Аналіз похибок побутового індикатора нітратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

нітратоміри, первинний вимірювальний перетворювач, електропровідність, нітрат-іони

Бібліографічний опис

Хіхло О. Ю. Аналіз похибок побутового індикатора нітратів / О. Ю. Хіхло, О. Є. Тверитникова // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали 1-ї Всеукр. наук.-техн. конф., 11-12 грудня 2014 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.] ; ред. кол. П. О. Качанов [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 156-157.