Якості сучасного керівника залізничного транспорту в умовах його реформування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У даній статті розглядається питання щодо управління залізничним транспортом в умовах корінних змін при реформуванні залізничної галузі України. Запропоновано та представлено сукупність блоків професійно-важливих якостей сучасного керівника залізничного транспорту України.
This article discusses the management rail under radical changes in reforming the railway sector in Ukraine. A set of blocks and presented professionally-important qualities of a modern leader of Railway Transport of Ukraine.

Опис

Ключові слова

управління, реформування, галузь залізнична, якості професійні, railway transport, reform, manager, professional quality, employee

Бібліографічний опис

Гриценко Н. В. Якості сучасного керівника залізничного транспорту в умовах його реформування / Н. В. Гриценко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 126-131.

Зібрання