Актуальні проблеми рейтингових оцінок діяльності комерційних банків України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

глобалізація, економіка, надійність банків, Національний Банк України, ефективність, клієнти

Бібліографічний опис

Сердюк А. І. Актуальні проблеми рейтингових оцінок діяльності комерційних банків України / А. І. Сердюк // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2014" : тр. 10-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 грудня 2014 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – С. 251-253.