Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності

Ескіз недоступний
Дата
2022
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
прийняття рішень, інтелектуалізація систем, інтелектуальні системи, системи підтримки прийняття рішень, невизначеність, прийняття рішень для ігор, ігри з неповною інформацією, моделі складних систем, штучний інтелект, штучні нейронні мережі, методи машинного навчання, оптимізація, теоретико-ігрові техніки самостійної гри, алгоритм пошуку оптимальних рішень
Бібліографічний опис
Мнушка О. В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності / О. В. Мнушка, В. С. Серебрянський // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 929.