Дослідження амфотерного електроліту в портландцементній композиції

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

будівництво, добавки-модифікатори, хімічні добавки-електроліти, портландцемент, пластифікуючі добавки, казеїн технічний, амфотерний електроліт, фізико-механічні випробування, аналіз експериментальних даних, цементвмісні композиції

Бібліографічний опис

Дослідження амфотерного електроліту в портландцементній композиції / Г. М. Шабанова, В. М. Шумейко, Д. М. Шабанов, К. Р. Шумейко, В. О. Костирко, Т. О. Кулішенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 486.