Дослідження однорідності структури керамічних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті проведено оцінку однорідності структури керамічних матеріалів шляхом оцінки стану їх структури за параметрами розсіяння характеристик глибини проникнення індентора.
The paper presents the evaluation of structural homogeneity of ceramic materials from the assess-ment of their structural state by the parameters of scatter in characteristics of indenter penetration depth.

Опис

Ключові слова

коефіцієнт гомогенності, параметри розсіювання, гомогенність структури, індентор, homogeneity, homogeneity coefficient, scatter in properties, structural homogeneity, indenter

Бібліографічний опис

Швець В. П. Дослідження однорідності структури керамічних матеріалів / В. П. Швець // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 157-162.

Зібрання