Шляхи підвищення розвитку та функціонування підприємств теплоенергетики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Пропонується розглянути питання щодо подальшого розвитку та функціонування підприємств теплоенергетики в найближчі десятиліття, що викликає багато суперечностей у наукових та експертних колах і є досить актуальним для української економіки. Розроблено пропозиції та висновки щодо удосконалення розвитку та ефективності підприємств теплоенергетики в Україні.
The heating energy policy of Ukraine in the world context. The author considers the further development of heating energetics in the nearest decades, which is contradictorily considered by scientists and experts and quite actual for Ukraine’s economy, and devises clauses of the development of heating energetics in the Ukraine.

Опис

Ключові слова

енергозбереження, ефективність, автоматизація, heat-energy, energy-saving, effective, automation

Бібліографічний опис

Фурса В. А. Шляхи підвищення розвитку та функціонування підприємств теплоенергетики / В. А. Фурса, Т. М. Зубенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 58-64.

Зібрання