Обґрунтування вибору газодифузійного катоду в електрохімічному синтезі гіпохлориту натрію

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

розчин водний, електроліз, синтез електрохімічний

Бібліографічний опис

Рутковська К. С. Обґрунтування вибору газодифузійного катоду в електрохімічному синтезі гіпохлориту натрію / К. С. Рутковська, Г. Г. Тульський // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 26-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 296.