Організаційні засади внутрішнього аудиту депозитних операцій банку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

банківська система, вільні кошти, кредит, банківська діяльність, banking system, free funds, credit, banking

Бібліографічний опис

Єремян О. М. Організаційні засади внутрішнього аудиту депозитних операцій банку / О. М. Єремян, М. В. Зубенко, А. В. Тронь // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 63-65.