Определение крутильной податливости колена коленчатого вала методом конечных элементов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Крутильна податливість коліна колінчастого вала, що необхідна для розрахунків крутильних коливань колінчатого вала й трансмісії, визначається методом скінчених елементів у тривимірній постановці й порівнюється з даними емпіричних методів, що традиційно використовуються.
Torsions flexibility of crankshaft is determined by the finite elements method in the three-dimensional problem statement. It is needed for the calculations of torsion vibrations of crankshaft and transmission. The results are compared with traditional empirical methods.

Опис

Ключові слова

ДВС, трансмиссии, крутильные колебания, конструктивные параметры, дискретизация модели

Бібліографічний опис

Соболь В. Н. Определение крутильной податливости колена коленчатого вала методом конечных элементов / В. Н. Соболь, Ю. Л. Тарсис // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 151-156.

Зібрання