Актуальність компетентнісного підходу до економічної освіти в закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

економіка, система освіти, економічна освіта, сучасні технології, economy, education system, economic education, modern technologies

Бібліографічний опис

Власюк Ю. І. Актуальність компетентнісного підходу до економічної освіти в закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації / Ю. І. Власюк, Н. В. Якубовська // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 114-116.