Дослідження методів компактного збереження графічної інформації

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

зберігання інформації, стискання інформації, дослідження, збереження графічної інформації, компактне збереження інформації, стиснення зображень, цифрова інформація, великий об'єм інформації, методи збереження інформації, збереження інформації з втратою, збереження інформації без втрат

Бібліографічний опис

Хмельницький А. О. Дослідження методів компактного збереження графічної інформації / А. О. Хмельницький, С. С. Бульба // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 938.