Перспективи використання коксозаміщуючих вуглецевовмісних відходів у доменному виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

автомобільні шини, каучук, металокорд, утилізація покришок

Бібліографічний опис

Соловей В. В. Перспективи використання коксозаміщуючих вуглецевовмісних відходів у доменному виробництві / В. В. Соловей, О. В. Кошельнік, Н. В. Внукова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2015) : наук. вид. : тези доп. 23-ї міжнар. наук.-практ. конф., [20-22 травня 2015 р.] : у 4 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 293.