Перевалова Людмила Викторовна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Опис

Ключові слова

НТУ "ХПИ", кандидат философских наук, профессор, заведующая кафедрой права

Бібліографічний опис

Перевалова Людмила Викторовна // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Актуальные проблемы развития украинского общества. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2014. – № 63 (1105). – С. 154-155.

Зібрання