Взаємозв'язок квантовомеханічних висновків з формуваням чорних дір

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

фізичні процеси, швидкість, космос, ефект Хокінга, загальна теорія відносності, гравітація

Бібліографічний опис

Муха К. В. Взаємозв'язок квантовомеханічних висновків з формуваням чорних дір / К. В. Муха, І. В. Галущак, Ю. В. Меньшов // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 18-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 100-101.