Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Системи інженерного аналізу в енергетичному машинобудуванні"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Роботу сучасного інженера вже неможливо уявити без використання інформаційних технологій та сучасної обчислювальної техніки. Сучасне програмне забезпечення дозволяє охопити єдиною мережею усе підприємство. Кожен відділ має свій сегмент у загальній мережі та вносить свою частку у створення нових виробів та підготовку виробництва. Однією з найбільш поширених CAD/CAM/CAE систем є Solidworks. Ця система дозволяє в єдиному середовищі створювати 3D моделі деталей і механізмів, проводити їх інженерні дослідження та отримувати технологічну документацію і програми для обладнання з ЧПУ та 3D принтерів. Завданням дисципліни «Системи інженерного аналізу в енергетичному машинобудуванні» є познайомити студентів з можливостями сучасних CAE-систем, заснованих на застосуванні методу кінцевих елементів (МКЕ), та надати практичні навички їх використання. Дисципліна викладається після засвоєння курсів з інформатики, систем автоматизованого проектування та опору матеріалів.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, практична робота, інженерія, інженерний аналіз, енергетичне машинобудування, енергетичні машини

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Системи інженерного аналізу в енергетичному машинобудуванні" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: Ліньков О. Ю., Пильов В. О., Кравченко С. О. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2024. – 43 с.