Пристрій для визначення залишкової намагніченості феромагнітних зразків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

металева продукція, феромагнітні вироби, електромагнітні параметри, намагніченність, магнітне поле

Бібліографічний опис

Гладченко Д. В. Пристрій для визначення залишкової намагніченості феромагнітних зразків / Д. В. Гладченко, С. Г. Львов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, [28-30 жовтня 2020 р.] : у 5 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – С. 10.