Формування моделі визначення раціональних маршрутів слідування вагонопотоків у міжнародному сполучені

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Побудований міжнародний маршрут транзитних вагонопотоків між Азією та Європою, а також маршрут розподілення транзитних вагонопотоків Укрзалізниці.
Built international car traffic transit route between Asia and Europe, as well as car traffic transit route distribution Railways.

Опис

Ключові слова

тарнзит, коридор, станція, Укрзалізниця, vahonopotik, corridor

Бібліографічний опис

Лаврухін А. В. Формування моделі визначення раціональних маршрутів слідування вагонопотоків у міжнародному сполучені / А. В. Лаврухін, Д. В. Константінов, І. О. Іщенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 56 (1029). – С. 122-127.

Зібрання