Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті проаналізовано правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розглянуто основні органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх вплив на регулювання ЗЕД. Досліджено значення розвитку правової основи державного регулювання ЗЕД. Систематизовано функції державного регулювання ЗЕД і їх розподіл між органами влади.
International economic law regulates the international economic order or economic relations among nations. The legal aspects of the regulation of foreign economic activity are analysed in the article. The main public authorities and local governments, their influence on regulation of foreign trade activities are considered. The value of the legal basis for state regulati on of foreign trade is studied. The problem of the functioning of the legal system of state regulation of foreign trade activities is examined and the functions of state regulation of foreign trade activities and their distribution between authorities are organized. Functions of state regulation of foreign trade activities and their distribution between authorities are systematized. There also is researched the conception of non - governmental bodies of economy regulation.

Опис

Ключові слова

правове забезпечення, митний тариф, державна влада, самоврядування, foreign economic activity, legal regulation, legal support

Бібліографічний опис

Шкумат А. В. Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства / А. В. Шкумат // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 63 (1105). – С. 118-126.

Зібрання