Еколого-економічний аналіз ефективності використання альтернативних палив в автомобільному транспорті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

водень, нейтралізація відпрацьованих газів, екологічна безпека

Бібліографічний опис

Еколого-економічний аналіз ефективності використання альтернативних палив в автомобільному транспорті / П. М. Канило [та ін.] // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2011) : тези доп. 19-ї міжнар. наук.-практ. конф., [01-03 червня 2011 р.] : у 4 ч. Ч. 1 / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – С. 239.