Особливості дослідження феномену емпатії та тривожності у людей похилого віку

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

емпатія, тривожність, люди похилого віку, психологія, емпатичні здібності, дослідження

Бібліографічний опис

Величко Є. Особливості дослідження феномену емпатії та тривожності у людей похилого віку / Є. Величко, Т. В. Гура // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 30 листопада 2022 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 18-20. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60154.