Дослідження баластного щебеню при перевезенні мінеральних добрив залізничним транспортом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розглянуто вплив ступеня забрудненості баластного щебеню мінеральними добривами на величину його питомої електричної провідності. Встановлено, що ця величина може змінюватися в залежності від виду покриття на зернинах щебеню та від виду мінеральних добрив, що перевозяться залізницею. Таке покриття може бути запропоновано для обробки чистого щебеню перед його укладанням у колію під час ремонтів для продовження термінів експлуатації баластного шару, попередження адгезійного забруднення та ліквідації випадків помилкової зайнятості рейкових кіл.
The article deals with influence of contamination of the ballast bed from mineral fertilizers on its specific electric conductivity. Electric conductivity has been determined for both clean and contaminated ballast. The electric conductivity of treated broken stone has been defined by the following method: the samples have been saturated with distilled water in prescribed proportion and mixed thoroughly until saturated solution has been obtained. The saturation has been defined by constant measurements of its electric conductivity in a measuring tank until the electric conductivity of the solution stabilizes. The constant electric conductivity of the solution testifies that the solution is saturated.

Опис

Ключові слова

рейкове коло, затримки по'іздів, забрудненість, track circuit, delays trains

Бібліографічний опис

Трикоз Л. В. Дослідження баластного щебеню при перевезенні мінеральних добрив залізничним транспортом / Л. В. Трикоз, І. В. Багіянц // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 62 (1171). – С. 35-39.

Зібрання