Світ релігійних поглядів ранніх слов’ян

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Опис
Ключові слова
цінності, вірування, світобачення, божество, ідол, християнство
Бібліографічний опис
Решетняк Т. А. Світ релігійних поглядів ранніх слов’ян / Т. А. Решетняк // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 8–9 квітня 2014 р., м. Харків / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. - С. 114-115.