Особливості використання цифрового маркетингу в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглянуті основні переваги і недоліки використання цифрового маркетингу, як нової маркетингової технології. Виявлені особливості даної технології. Подано рекомендації щодо застосування цифрового маркетингу.
Basic advantages and lacks of the use of the digital marketing are considered in the article, as to new marketing technology. The features of this technology are educed. Recommendations are presented on the use of the digital marketing.
Опис
Ключові слова
маркетинг, цифровий маркетинг, маркетингові технології, інтернет-технології, контент, цифрові медіа канали, marketing, digital marketing, marketing technologies, internet technologies, content, digital medias are channels
Бібліографічний опис
Косенко О.П. Особливості використання цифрового маркетингу в сучасних умовах / О. П. Косенко, Є. В. Грабовенко, Ф. М. Плотніков // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – № 34 (1077). – С. 121-127.