Информационная безопасность: концепция и средства обеспечения

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Розглянуто існуючі визначення інформаційної безпеки, виявлені недоліки цих визначень. Запропоновано визначення інформаційної безпеки, які базуються на системному підході. Розглянуто функції інформаційної безпеки з точки зору властивості інформації та засобів її забезпечення.
The existing determinations of information security are considered; the defects of these determinations are determined. The determination of information security, which based on system approaches are proposed. They functions of information security with standpoint of characteristics of information and facilities of there provisions are considered.

Опис

Ключові слова

ИБ, морально-этические нормы, МЭН, технические средства защиты информации, ТСЗИ, телекоммуникационная сеть, защита информации

Бібліографічний опис

Серков А. А. Информационная безопасность: концепция и средства обеспечения / А. А. Серков, В. Я. Певнев // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Техника и электрофизика высоких напряжений. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 44. – С. 132-136.