Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто основні фактори, що визначають вплив мотивації персоналу на підвищення продуктивності праці та ефективності роботи підприємства. Представлено основні грошові та не грошові фактори мотивації праці.
Major factors which define influence of motivation of the personnel on increase of labor productivity and overall performance of the enterprise are considered. The main are presented monetary and not monetary factors of motivation of work.

Опис

Ключові слова

ринкова економіка, механізми господарювання, мотивація праці, управління персоналом, методи мотивації, motivation of work, human resource management, motivation of the personnel

Бібліографічний опис

Яковенко В. Г. Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства / В. Г. Яковенко, В. І. Куделя // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 137-141.

Зібрання