Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Розглянуто основні фактори, що визначають вплив мотивації персоналу на підвищення продуктивності праці та ефективності роботи підприємства. Представлено основні грошові та не грошові фактори мотивації праці.
Major factors which define influence of motivation of the personnel on increase of labor productivity and overall performance of the enterprise are considered. The main are presented monetary and not monetary factors of motivation of work.
Опис
Ключові слова
ринкова економіка, механізми господарювання, мотивація праці, управління персоналом, методи мотивації, motivation of work, human resource management, motivation of the personnel
Бібліографічний опис
Яковенко В. Г. Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства / В. Г. Яковенко, В. І. Куделя // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 137-141.
Зібрання