Размерность задачи метода конечных фотоупругих элементов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Пропонується метод зниження розмірності плоскій задачі методу кінцевих елементів, застосовуваних разом з методом фотопружності. Результати вимірювання методу фотопружності в цьому підході передбачаються абсолютно точними. Оцінено погрішність, пов'язана з таким припущенням.
The method of dimensionality reduction of plain problem of finite element method , with photoelasticity method is offered. The results of photoelasticity measurement in this approach are considered to be exact. The inaccuracy of the method is evaluated.

Опис

Ключові слова

метод фотоупругости, метод конечных элементов, имитационная модель, компоненты напряжений, численные эксперименты, понижение размерности решения

Бібліографічний опис

Тесленко А. А. Размерность задачи метода конечных фотоупругих элементов / А. А. Тесленко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 163-165.

Зібрання