Анализ пластического деформирования тонкостенного цилиндра, опирающегося на радиальное кольцо

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Представлено результати аналізу пластичного деформування тонкостінного циліндру, що спирається на радіальне кільце. Розглянуті різні варіанти виконання профілів кілець. Задача розв’язувалась чисельно. Метода розв’язання базується на стандартних схемах методу скінчених елементів (МСЕ), реалізованих у окремому модулі програмного комплексу SPACE-T. Наведені рекомендації щодо розробки відповідної технологічної операції.
Analysis results of plastic deformation of the thin-walled cylinder hinged on a radial ring are presented. Various variants of rings structures design are considered. The problem was solved numerically. The method of the decision is based on standard schemes of a finite-elements method (FEM), realized in the separate module of program complex SPACE-T. Recommendations on development of corresponding technological operation are adduced.

Опис

Ключові слова

обработка металлов давлением, пуансон, магнитно-импульсная штамповка, обрабатывающее производство, магнитно-импульсная обработка металлов, конструкционные материалы

Бібліографічний опис

Бондарь С. В. Анализ пластического деформирования тонкостенного цилиндра, опирающегося на радиальное кольцо / С. В. Бондарь // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 37. – С. 55-58.

Зібрання