Трансформації міжнародного бізнесу в умовах індустрії 4.0

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

бізнес, міжнародний бізнес, інноваційна стратегія, цифрова трансформація, бізнес-модель, індустрія 4.0

Бібліографічний опис

Шкодіна І. В. Трансформації міжнародного бізнесу в умовах індустрії 4.0 / І. В. Шкодіна // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 412.