Оцінка тіньового сегменту вугільної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено питання тінізації вугільної галузі України, виявлено тіньові схеми, що сформували тіньовий сектор вугільної промисловості. Обґрунтовано необхідність економічної оцінки масштабів негативного впливу тіньового сектору на національну економіку та його урахування в програмах реструктуризації й детінізації вугільної галузі України.
The problems of hidden processes in coal industry of Ukraine are studied, the seamy schemes which developed the hidden segment of coal industry are revealed. Necessity of economic estimation of negative influence scale of hidden segment onto national economy and their considering in restructuring and hidden-down programs for Ukraine’s coal industry is substantiated.

Опис

Ключові слова

вугільна галузь, тіньова економіка, вугільна промисловість, тінізація, детінізація, праця шахтарів

Бібліографічний опис

Фесенко І. А. Оцінка тіньового сегменту вугільної галузі / І. А. Фесенко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 116-123.

Зібрання