Управление нестационарными колебаниями бесконечно длинной цилиндрической оболочки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Досліджено неосесиметричне деформування круглої пружної нескінченно довгої циліндричної оболонки під дією навантаження. Розглянуто керування прогином оболонки. Моделювання деформування оболонки виконується на основі уточненої теорії С. П. Тимошенко. При визначенні керуючої сили використано метод регуляризації А. М. Тихонова.
An asymmetric deformation of the cylindrical shell under impulse load is investigated. The shell is supposed to be round, elastic and infinitely long. The controlling of the shell deflection is considered. The simulation of the shell deforming is based on S. P. Timoshenko’s refined theory. The Tihonov's regularizing method is used at determination control forcе

Опис

Ключові слова

колебания оболочки, колебательные процессы, линейные колебания, управление колебаниями

Бібліографічний опис

Янютин Е. Г. Управление нестационарными колебаниями бесконечно длинной цилиндрической оболочки / Е. Г. Янютин, Н. И. Воропай // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 37. – С. 170-175.

Зібрання