Перші кроки людства в освоєнні космосу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Сонячна система, супутник, космічний апарат, ракета, дальність польоту, орбіта

Бібліографічний опис

Грезенталь А. С. Перші кроки людства в освоєнні космосу / А. С. Грезенталь // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 8–9 квітня 2014 р., м. Харків / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. - С. 394-396.