Фізика у футболі

Ескіз недоступний
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
спортивні ігри, рухова активність, фізичні процеси, удари, швидкість
Бібліографічний опис
Мятлик Р. Фізика у футболі / Р. Мятлик, Т. І. Храмова, С. С. Кривоніс // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 18-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 80.