Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція "Актуальні проблеми управління економічним розвитком" та 2-ий Міжвузівський молодіжний науково-практичний форум: "Наука і освіта – запорука розвитку економіки"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Запропонований збірник представляє результати Щорічної всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції "Актуальні проблеми управління економічним розвитком" та ІІ–го Міжвузівського Молодіжного науково-практичного форуму: "Наука і освіта – запорука розвитку економіки" та висвітлює питання узагальнення теорії і практики наукових досліджень з проблем організації обліку та аудиту в умовах автоматизації облікових процесів. Матеріали форуму можуть бути корисними не лише для студентів економічних спеціальностей, а і для спеціалістів, практиків та дослідників в галузі обліку та аудиту.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", менеджмент підприємства, управління персоналом, економіка підприємства, маркетинг, економічна безпека підприємства, економіко-математичне моделювання, конкурентоспроможність продукції, економічний розвиток, облік, аудит, бухгалтерський облік, фінансова звітність, оподаткування, аудиторська діяльність

Бібліографічний опис

Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція "Актуальні проблеми управління економічним розвитком" та 2-ий Міжвузівський молодіжний науково-практичний форум: "Наука і освіта – запорука розвитку економіки" : зб. пр. / ред. Н. М. Побережна [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 142 с.