Адаптация иностранных студентов к обучению в высших учебных заведениях Украины

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Опис

Ключові слова

социокультурная среда, модель поведения, ценностные ориентации, факторы адаптации, языковой барьер, успешная адаптация, студент, преподаватель

Бібліографічний опис

Наркулиев М. Адаптация иностранных студентов к обучению в высших учебных заведениях Украины / М. Наркулиев // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19-20 квітня 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 3 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 108-110.