Вплив параметрів імпульсного електролізу на склад покриттів Fe–Co–Mо

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Нілан-ЛТД"

Анотація

Опис

Ключові слова

сплавоутворюючі компоненти, вуглецева сталь, уніполярний імпульсний струм, кобальт

Бібліографічний опис

Вплив параметрів імпульсного електролізу на склад покриттів Fe–Co–Mо / Ю. І. Сачанова [та ін.] // Хімічні проблеми сьогодення : зб. тез доп. 10-ї Української наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених з міжнар. участю, 27-29 березня 2017 р. / відп. ред. О. М. Щендрик ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 224.