Важливість обліково-аналітичного забезпечення для управління підприємства

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

інформація, управлінські рішення, бухгалтерський облік, аналітичний розрахунок, information, management decisions, accounting, analytical calculation

Бібліографічний опис

Ткаченко О. С. Важливість обліково-аналітичного забезпечення для управління підприємства / О. С. Ткаченко, О. П. Селегей, Н. І. Кривко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 131-133.