Структурування процесу управління дебіторською заборгованістю підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті проаналізовано структурування процесу управління дебіторською заборгованістю підприємств.
In the article the structuration of process of account receivable management of enterprises is analyzed.

Опис

Ключові слова

активи підприємства, управління підприємством, політика маркетингова, кошти оборотні, account receivable

Бібліографічний опис

Кильницька Є. В. Структурування процесу управління дебіторською заборгованістю підприємств / Є. В. Кильницька // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 141-145.

Зібрання