Особливості оцінювання економічної ефективності інформаційних потоків та інформаційного забезпечення на мікрорівні

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

бізнес, аналіз ефективності, концепція М. Фаррелла, виробництво, business, performance analysis, M. Farrell's concept, production

Бібліографічний опис

Волоснікова Н. М. Особливості оцінювання економічної ефективності інформаційних потоків та інформаційного забезпечення на мікрорівні / Н. М. Волоснікова // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 164-166.