Філософсько-педагогічні аспекти побудови системи тренінгів і курсів підвищення кваліфікації учителів для забезпечення ними духовного розвитку учнів

Ескіз недоступний

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

зміст системи тренінгів, курси підвищення кваліфікації учителів, процесуальний компонент, управлінський компонент, результативний компонент

Бібліографічний опис

Стрельніков В. Ю. Філософсько-педагогічні аспекти побудови системи тренінгів і курсів підвищення кваліфікації учителів для забезпечення ними духовного розвитку учнів [Електронний ресурс] / В. Ю. Стрельніков // Актуальні проблеми соціального розвитку в суспільстві змін : матеріали 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квітня 2023 р. / заг. ред. А. В. Кіпенський. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – С. 33-35.