Електролітичні покриття сплавом мідь-цинк

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

осадження декоративного сплаву мідь-цинк, ціанідні електроліти, полілігандні електроліти, швидкість осадження сплаву

Бібліографічний опис

Хоменко А. В. Електролітичні покриття сплавом мідь-цинк / А. В. Хоменко, В. М. Артеменко, А. А. Майзеліс // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-3 грудня 2021 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 351.