Біотехнологія виробництва молочної кислоти для використання в косметології

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

молочна кислота, молочнокислі бактерії, кокові форми, очистка кінцевого продукту, лактид, косметологія

Бібліографічний опис

Зленко К. А. Біотехнологія виробництва молочної кислоти для використання в косметології / К. А. Зленко, Н. Ю. Масалітіна // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-3 грудня 2021 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 335-336.