Біотехнологія виробництва молочної кислоти для використання в косметології

Ескіз недоступний
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
молочна кислота, молочнокислі бактерії, кокові форми, очистка кінцевого продукту, лактид, косметологія
Бібліографічний опис
Зленко К. А. Біотехнологія виробництва молочної кислоти для використання в косметології / К. А. Зленко, Н. Ю. Масалітіна // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-3 грудня 2021 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 335-336.