Дослідження залежності фізико-хімічних та органолептичних показників медів питних варених від хімічного складу сировини та умов процесу зброджування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

10.20998/2413-4295.2016.12.31

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В роботі опрацьовано завдання одержання медів питних на основі вітчизняних сортів меду. Розроблено нові рецептури напою. Встановлено придатність українських медів для виробництва медів питних. Досліджено динаміку бродіння медового сусла. Вивчено вплив основних чинників (складу сировини, концентрації дріжджів) на перебіг бродіння та фізико-хімічні властивості одержаних напоїв. Оцінено якість одержаних зразків медів питних за результатами органолептичного аналізу
The important task of drink fermented from honey production from local varieties of honey in this review is processed. The present state of drink growing was reviewed. New recipes by beverages has been processed. Data on the range of drink fermented from honey that are produced in Ukraine was shown. The suitability of Ukrainian varieties of honey for beverages production was found. This review describes the synthetic methodologies for drinks. The dynamics of the honey solution fermentation has been investigated. It was established, that the process of fermentation of honey wort is uneven. The influence of the main factors (raw materials composition, concentration of yeasts) on the process of fermentation and physical as well as chemical properties obtained drink have been studed.

Опис

Ключові слова

ферментація, рецептури напою, продукт бродіння, смакова гармонія, sensory analysis, harmony of taste drink

Бібліографічний опис

Дослідження залежності фізико-хімічних та органолептичних показників медів питних варених від хімічного складу сировини та умов процесу зброджування / І. Є. Никулишин [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : New solutions in modern technologies. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 12 (1184). – С. 156-162.

Зібрання